บริการของเรา

Direct Services

ช่องทางด่วนกับการติดต่อ

ท่านสามารถสแกน QR code ของเราบนมือถือของท่านสำรับการติดต่องานของเรา

ปรึกษาเรื่องสมัครขอวีซ่า

ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารการสมัครขอวีซ่าประเภทชั่วคราว ตัวแทนดูแลติดตามผลวีซ่าประเภทถาวรของผู้ร้องที่สมัครไว้

กฎหมาย / ทนายความ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม จดทะเบียนบริษัท พร้อมทำคำรับรองเนื้อหาและลายมือชื่อที่ถูกต้องในเอกสารของท่าน

แปลเอกสาร / การรับรอง

ดำเนินเรื่องแปลเอกสารใช้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

ตัวแทนรับรองเอกสารทางราชการ

การรับรองนอกจากมีการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาการแปลแล้ว เรายังเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจดำเนินการขอรับรองเอกสารกับทางหน่วยงานราชการให้กับท่าน อาทิเช่น เอกสารทางราชการบางส่วนที่เป็นเนื้อหาภาษาต่างประเทศและจะนำมาทำนิติกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เงื่อนไขบางส่วนจะต้องผ่านการรับรองจากนิติกรกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูต สถานกงสุลในไทยก่อน เช่นเดียวกับเอกสารจากหน่วยงานราชการไทยจะนำไปใช้ต่างประเทศก็จะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นด้วย

ตั๋วเครื่องบิน / ประกันการเดินทาง

จำหน่วยตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางพร้อมเสนอแผนประกันการเดินทางเพื่อความอบอุ่นใจตลอดระยะเวลาการเดนทางของท่าน

ปลอดภัย

กับทีมงานที่ให้ความระเอียดในการจัดเก็บรักษาเอกสารของท่าน

อบอุ่นใจ

มีการรายงานให้กับท่านได้รับทราบถึงกระบวนการของทีมงาน

ประหยัดเวลา

วางแผ่นการจัดส่งเอกสารระหว่างทีมงานกับผู้ใช้บริการเพื่อให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

รับบริการของเรา

ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังกับบริการของเรา